DataSheet.in

HM62G36256 डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - 8M Synchronous Fast Static RAM(256k-word x 36-bit) - Hitachi Semiconductor

भाग संख्या HM62G36256
समारोह 8M Synchronous Fast Static RAM(256k-word x 36-bit)
मैन्युफैक्चरर्स Hitachi Semiconductor 
लोगो Hitachi Semiconductor लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=HM62G36256?> डेटा पत्रक पीडीएफ

HM62G36256 pdf
HM62G36256 Series
Ordering Information
Type No.
HM62G36256BP-4
HM62G36256BP-5
Access time
2.1 ns
2.5 ns
Cycle time
4.0 ns
5.0 ns
Package
119-bump 1. 27 mm
14 mm × 22 mm BGA (BP-119A)
Pin Arrangement
119-bumps BGA
1234567
A
VDDQ SA0 SA6 NC SA4 SA2 VDDQ
B
NC NC SA7 NC SA8 SA9 NC
C
NC SA14 SA3 VDD SA5 SA1 NC
D
DQc1 DQc0 VSS ZQ VSS DQb0 DQb1
E
DQc2 DQc3 VSS SS VSS DQb3 DQb2
F
VDDQ DQc4 VSS G VSS DQb4 VDDQ
G
DQc6 DQc5 SWEc NC SWEb DQb5 DQb6
H
DQc7 DQc8 VSS NC VSS DQb8 DQb7
J
VDDQ VDD VREF VDD VREF VDD VDDQ
K
DQd7 DQd8 VSS K VSS DQa8 DQa7
L
DQd6 DQd5 SWEd K SWEa DQa5 DQa6
M
VDDQ DQd4 VSS SWE VSS DQa4 VDDQ
N
DQd2 DQd3 VSS SA17 VSS DQa3 DQa2
P
DQd1 DQd0 VSS SA16 VSS DQa0 DQa1
R
NC SA10 M1 VDD M2 SA11 NC
T
NC NC SA12 SA15 SA13 NC ZZ
U
VDDQ TMS TDI TCK TDO NC VDDQ
(Top view)
2

विन्यास 24 पेज
डाउनलोड[ HM62G36256 Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
HM62G362568M Synchronous Fast Static RAM(256k-word x 36-bit)Hitachi Semiconductor
Hitachi Semiconductor


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English